Learning Support

  Opintosuoritusten voimassaolo Opintosuoritusten voimassaolo

  Vuodesta 2020 alkaen LUT-yliopistossa kandidaatin ja maisterin tutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia.

  Vuonna 2020 tutkintoon käyvät vuonna 2013 tai sen jälkeen suoritetut opintojaksot.
  Vuonna 2021 valmistuvan tutkinnossa voi olla opintosuorituksia vuodelta 2014 tai sen jälkeen. Jne.

  Kauppatieteiden opiskeluun liittyviä tietoa ja ohjeita Kauppatieteiden opiskeluun liittyviä tietoa ja ohjeita

  Alla löytyy opiskeluun liittyviä käytännön ohjeita, jotka koskevat sekä kauppatieteiden kandi- että maisteritutkinnon opiskelijoita:

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Sähköinen HOPS Sähköinen HOPS

  LUT-yliopistossa otetaan käyttöön Sisu-järjestelmä asteittain, syksystä 2019 alkaen. Syksyllä 2019 opintonsa aloittavat tekevät HOPSin Sisu-järjestelmässä.

  Tätä aiemmin aloittaneet jatkavat eHopsin käyttöä WebOodissa lukuvuoden 2019-2020 ajan. Lisätietoja uudistuksesta ja Sisusta.

  Koulutusohjelmasta riippuen WebOodista löytyy HOPSit lukuvuodesta 2005–2006 alkaen.

  Sähköisen HOPSin kanssa tulee käyttää rinnakkain opinto-opasta ja UNIa, joista löytyvät esimerkiksi tarkemmat kuvaukset tutkintojen vaatimuksista. 

  Kun HOPS on ajan tasalla, se antaa ajantasaisen kuvan siitä, mitä opiskelijan pitää suorittaa saadakseen tutkintonsa valmiiksi. Sitä mukaan, kun opintosuorituksia kertyy, päivittyvät tiedot myös WebOodin HOPSiin.

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma, tuttavallisemmin HOPS on tärkeä työkalu omien opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. HOPSiin merkitään kaikki tutkintoon kuuluvaksi suunnitellut kurssit.

  Ensimmäinen HOPS laaditaan opintojen alussa osana Johdatus -kurssia. HOPS sisältää sekä jo suoritetut kurssit että myös ne tutkintoon kuuluvat kurssit, joita et ole vielä suorittanut.

  HOPSin avulla tarkistetaan myös tutkintorakenteen oikeellisuus eli se, että kaikki opintokokonaisuuksiin kuuluvat kurssit tulevat suoritetuiksi ja tutkintovaatimukset täyttyvät. 

  Ajantasalla oleva HOPS edistää opintojasi

  Hyvin suunnitellut opinnot helpottavat syksyistä opintojen suunnittelua ja työmäärääsi esimerkiksi kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä.

  HOPS ei ole lopullisesti sitova dokumentti, joten siihen kannattaa laittaa myös kursseja, joita olet ajatellut suorittaa, vaikka mieli muuttuisikin ajan myötä.

  HOPSin jatkuva ylläpito ja päivittäminen auttaa omien opintojen seurannassa. Näin HOPS (tutkintorakenne) on tarvittaessa valmis liitettäväksi erinäisten anomusten yhteyteen.

  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman oikeellisuus tarkastetaan virallisesti kolme kertaa opiskelijan opintojen aikana:

  • Ensimmäisen opintovuoden aikana osana Johdatus -kurssia
  • Kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä (kandidaatin tutkintoa anottaessa)
  • Maisteriksi valmistumisen yhteydessä (opinnäytetyön aihetta hyväksyttäessä)


  Muista tarkastuksista on aina sovittava erikseen ja siihen on oltava painava syy. Opiskelijan velvollisuus on pitää oma opintosuunnitelma ajan tasalla.

  HOPS-ohjeet KTK-tutkinto

  HOPS-ohjeet KTM-tutkinto

  WebOodin HOPS-ohjeita WebOodin HOPS-ohjeita