Learning Support

  FAQ FAQ

  Voinko käydä tekniikan kandidaatin tutkinnon ja diplomi-insinöörin tutkinnon eri opinto-oppaiden mukaan?
  Kyllä voit. Hops:in laadinnassa voi käyttää kaikkia omien opintojen aikana ilmestyneitä oppaita, kuitenkin niin että kokonaisuus (esim. yleisopinnot) on aina yhdestä opinto-oppaasta. Oman aloitusvuoden opinto-opas on aikaisin opinto-opas, jota voi noudattaa.

   

  Opinto-oppaassa mainitaan, että tekniikan kandidaatin tutkintoon sisältyy valinnaisia opintoja 10 op. Onko minun suoritettava valinnaisia opintoja, vaikka pakollisista opinnoista tulee jo 180 op?
  Jos tutkinnon minimilaajuus (TkK 180 op, DI 120 op) tulee jo täyteen, ei valinnaisia opintoja tarvitse suorittaa opinto-oppaassa mainittua määrää. Valinnaisilla opinnoilla "täydennetään" tutkinto täyteen.

   

  Ympäristötekniikan perusteet on minulla pakollisena opintojaksona ympäristötekniikan sivuaineessa. Olen suorittanut sen jo tekniikan kandidaatin tutkinnossa. Miten toimin?
  Yhden ja saman opintojakson voi sijoittaa vain yhteen kohtaan tutkintoa eli sama opintojakso ei voi olla esim. sekä pääaineessa että sivuaineessa. Valitse tällöin tilalle jonkin opintojakso sivuaineen vaihtoehtoisista opinnoista.

   

  Minkä tasoiset kieliopinnot käyvät pakollisiin kieliopintoihin?
  Peruskurssit 1 ja 2 eivät käy pakollisiin kieliopintoihin vaan vasta jatkokurssit 1 ja 2. Poikkeuksena ovat Venäjä 1 ja 2 sekä Chinese 1 ja 2, jotka hyväksytään pakollisiin kieliopintoihin sekä tekniikan kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoon.

   

  Mitä kursseja voin sijoittaa valinnaisiin opintoihin?
  Valinnaisiin opintoihin voit sijoittaa minkä tahansa LUT:n tuottaman opintojakson. Valinnaisiin opintoihin on mahdollista suorittaa toinen sivuaine pakollisen sivuaineen lisäksi.

   

  Uudessa opinto-oppaassa pääaineesta on poistunut opintojakso. Täytyykö minun käydä tutkinto uuden opinto-oppaan mukaan?
  Jos jokin pakollinen opintojakso on poistunut, ei sen vuoksi tarvitse siirtyä noudattamaan uutta opinto-opasta. Poistuvalle opintojaksolle on yleensä esitetty tilalle tuleva korvaava opintojakso, minkä voit tarkistaa Unista opintojaksojen korvaavuuslistasta. Jos tilalle ei ole esitetty korvaavaa opintojaksoa, tarkista oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajalta, miten syntyvä vaje tutkinnossa täydennetään.  

   

  Uudesta matematiikan opintojaksosta saa vähemmän opintopisteitä. Täytyykö minun käydä lisää matematiikkaa?
  Suorita tilalle ne opintojaksot, jotka on ilmoitettu korvaaviksi opintojaksoiksi. Tarkista, että tutkinnon minimilaajuus täyttyy ja paikkaa mahdollinen vaje valinnaisilla opinnoilla.

   

  Voinko lähettää diplomityön aiheen vahvistamislomakkeen, vaikka valmistun tekniikan kandidaatiksi vasta seuraavassa kuussa?
  Voit toki, mutta aihe voidaan vahvistaa vasta tekniikan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen.

   

  Olen vaihdossa suorittanut opintoja sivuaineen verran. Voinko sisällyttää opinnot tutkintoon sivuaineena ja itse keksiä sivuaineelle nimen?
  Vaihdossa suoritetuista opinnoista voi hyväksyttää sivuaineen, mikäli suoritetut opinnot muodostavat sivuaineeksi sopivan kokonaisuuden. Hyväksiluvut anotaan tutkintoon Uni-portaalin ohjeiden mukaisesti, ja kokonaisuuden hyväksyy koulutusohjelmasta vastaava henkilö. Sivuaineelle ei keksitä omaa nimeä vaan  todistukseen tulee merkintä, että sivuaine on suoritettu muualla ja suoritetut opinnot hyväksiluetaan oodiin merkinnällä X Universityn suorituksia x op eli yksittäisiä opintojaksoja ei hyväksilueta oodiin. Sivuaineen sisältö osoitetaan suoritusyliopistosta saadulla todistuksella. Jos olet epävarma opintojaksojen soveltuvuudesta tutkintoon, ole yhteydessä oman koulutusohjelmasi opintojen ohjaajaan jo ennen vaihtoon lähtöäsi.