Learning Support

    YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

    PL 20
    53851 Lappeenranta

    Käyntiosoite:
    Skinnarilankatu 34
    53850 Lappeenranta

    Puhelin: 0294 462 111
     

    Koulutusohjelmasta vastaava
    Ahti Jaatinen-Värri
    Puhelin: +358 40 354 0527
    ahti.jaatinen-varri@lut.fi

    Katso julkaisut tutkimustietokannasta.

    Energiatekniikka Energiatekniikka

    Energiatekniikalla tarkoitetaan energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavaa tekniikkaa ja järjestelmiä. Tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät perustiedot eri voimalaitostyypeistä, niiden turvallisuudesta ja optimoinnista sekä oppii hallitsemaan energiaprosesseihin liittyvät komponentit kuten kattilat, polttimet, reaktorit, turbiinit,kompressorit ja pumput, kylmätekniikkaa unohtamatta.

    Käsiteltäviä voimalaitostyyppejä ovat muun muassa höyryvoimalaitokset, ydinvoimalaitokset, kaasuturbiinivoimalaitokset, polttomoottorivoimalaitokset ja tuulivoimalaitokset. Opetuksen punaisena lankana on energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys.

    Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat (Energiatekniikan DI-ohjelma ja MSc in Energy Systems) ovat kansainvälisesti akkreditoituja ja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat.

    Lisätietoa akkreditoinneista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilla:

    LUT

    ENAEE

    ASIIN


     2017-2018 opinto-oppaat