Learning Support

  YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

  PL 20
  53851 Lappeenranta

  Käyntiosoite:
  Yliopistonkatu 34
  53850 Lappeenranta

  Puhelin: 0294 462 111
   

  Koulutusohjelmasta vastaava
  Ahti Jaatinen-Värri
  Puhelin: +358 40 354 0527
  ahti.jaatinen-varri@lut.fi

  Katso julkaisut tutkimustietojärjestelmästä.

  Energiatekniikka Energiatekniikka

  Energiatekniikalla tarkoitetaan energian tuotantoon, siirtoon, jakeluun ja käyttöön tarvittavaa tekniikkaa ja järjestelmiä. Tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät perustiedot eri voimalaitostyypeistä, niiden turvallisuudesta ja optimoinnista sekä oppii hallitsemaan energiaprosesseihin liittyvät komponentit kuten kattilat, polttimet, reaktorit, turbiinit, kompressorit ja pumput, kylmätekniikkaa unohtamatta.

  Käsiteltäviä voimalaitostyyppejä ovat muun muassa höyryvoimalaitokset, ydinvoimalaitokset, kaasuturbiinivoimalaitokset, polttomoottorivoimalaitokset ja tuulivoimalaitokset. Opetuksen punaisena lankana on energiatehokkuus ja ympäristöystävällisyys.

  Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat ovat kansainvälisesti akkreditoituja ja niille on myönnetty EUR-ACE- ja ASIIN -laatuleimat. Tarkemmat tiedot akkreditoiduista tutkinto-ohjelmista LUT:n ja akkreditoivien organisaatioiden www-sivuilla:

  LUT

  ENAEE

  ASIIN


  Opinto-oppaat