Yliopisto-opiskelun eettiset pelisäännöt Yliopisto-opiskelun eettiset pelisäännöt

Yliopisto-opiskelun eettisten pelisääntöjen tehtävä on auttaa LUT:n opiskelijaa ymmärtämään, minkälaista toimintaa häneltä odotetaan. Opiskelijan tehtävä on perehtyä pelisääntöihin ja noudattaa niitä koko opintojensa ajan. Opiskeluvilpin toteamisprosessia ja seuraamuksia on kuvattu tarkemmin LUT:n menettelyohjeessa opiskelun vilppitapausten varalle.

Pelisäännöt on jäsennetty kolmeen teesiin, joita seuraamalla opiskelija voi varmistua toimintansa eettisyydestä:

  1. Käytä tietoa oikein
  2. Toimi sääntöjen mukaan
  3. Ole rehellinen ja reilu

Ohjeista huolimatta opiskelija voi opinnoissaan törmätä eettisesti ongelmallisiin tilanteisiin. Näissä tilanteissa opiskelijan velvollisuus on etsiä ja yliopiston velvollisuus järjestää neuvontaa ja ohjausta, jonka avulla tilanteet saadaan ratkaistua kaikkien osapuolien kannalta tarkoituksenmukaisella ja eettisesti kestävällä tavalla.

Mitä epäeettisestä toiminnasta ja vilpistä seuraa?

Epäeettinen toiminta rikkoo ihmisten välistä luottamusta ja vaikeuttaa kanssakäymistä. Toistuvasti epäeettiseen käytökseen sortuva opiskelija saa pian sellaisen maineen, ettei häntä haluta jäseneksi ryhmätöihin tai kumppaniksi projekteihin. Toistuva eettisesti arveluttava toiminta vaikuttaa väistämättä myös opettajien suhtautumiseen ja esim. mahdolliseen halukkuuteen sopia opiskelijan kanssa joustavista opiskeluratkaisuista. Kielteinen maine voi myös kiiriä yliopiston ulkopuolelle ja vaikuttaa esimerkiksi työllistymiseen.

Todennetusta opiskeluvilpistä seuraa rangaistus. Mahdollisia rangaistuksia ovat kirjallinen huomautus, varoitus sekä määräaikainen erottaminen. Vaihto- ja kaksoistutkinto-opiskelijoiden tapauksessa rangaistuksesta ilmoitetaan aina myös kotiyliopistoon.

Tutustu eettisiin pelisääntöihin ajoissa ja huolellisesti, sillä ilmoittautuessasi yliopistoon sitoudut niitä noudattamaan!

Johdatus opiskelun eettisiin pelisääntöihin LUT:ssa Johdatus opiskelun eettisiin pelisääntöihin LUT:ssa

Lisätietoja ja apua Lisätietoja ja apua