Learning Support

  Diploma Supplement Diploma Supplement

  Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tutkintotodistusten liitteenä annetaan aina englanninkielinen Diploma Supplement. Se annetaan automaattisesti ja maksutta, yhdessä tutkintotodistuksen ja englanninkielisen opintosuoritusotteen kanssa kaikille valmistuville opiskelijoille.

  Diploma Supplement on tarkoitettu erityisesti kansainväliseen käyttöön. Sen tarkoituksena on helpottaa valmistuneiden kansainvälistä liikkuvuutta sekä tutkintojen ammatillista ja akateemista tunnustamista. Diploma Supplement sisältää tietoja yliopistosta, suoritetuista opinnoista sekä tutkinnon tasosta, sisällöstä ja asemasta kansallisessa koulutusjärjestelmässä. Lisäksi se sisältää tietoja tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta.

  LUT:n Diploma Supplement noudattaa Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja UNESCOn yhteisesti kehittämää mallia ja se sisältää Opetushallituksen laatiman ja Opetusministeriön hyväksymän kuvauksen suomalaisesta koulutusjärjestelmästä.

  Malli kandidaattitason tutkinnon Diploma Supplementista

  Malli maisteritason tutkinnon Diploma Supplementista