Learning Support

  DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille

  Ohjeita ja lisätietoa tuotantotalouden DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneille.

  Tuotantotalouden DI-tutkinnon rakenne Tuotantotalouden DI-tutkinnon rakenne

  Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat (120 op)

  Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.), ylempi korkeakoulututkinto joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

  Osaamistavoitteet
   

  LUT Tuotantotalous kouluttaa tekniikan ja talouden asiantuntijoita teollisuusyritysten, kaupan ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Koulutuksesta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yritysten kehittämis- ja johtotehtäviin. Heillä on kyky ja halu työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistaan edelleen.

  Tuotantotalouden diplomi-insinööri osaa
  • arvioida yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita ja näiden vaikutusta yrityksen menestymiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • analysoida organisaatioiden prosesseja, määrittää kehittämiskohteita ja innovoida rat-kaisuvaihtoehtoja
  • määrittää, tuottaa ja hankkia päätöksenteossa olennaiset tiedot ja antaa niiden pohjalta toimenpidesuosituksia
  • arvioida oman teknillisen alan sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta
  • suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa ja -hankkeita
  • soveltaa uutta tieteellistä tietoa kehittääkseen ja täydentääkseen osaamistaan edelleen.

   

  Tuotantotalouden DI-ohjelmien kuvaukset ja osaamistavoitteet

  LUT:ssa tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa ilman erillistä opiskelijavalintaa seuraavissa DI-tutkinto-ohjelmissa:


  Kandidaatin tutkinnon suorittaneen on mahdollista hakea seuraaviin tuotantotalouden ohjelmiin:

  Perusrakenne DI-ohjelmissa:

  • Ydinopinnot
  • Syventymisopinnot, sisältää diplomityön 30 op
  • Sivuopinnot, teknillinen sivuopinto (jatko-osa kandidaatin tutkinnon sivuopinnoille tai suoraan DI-tutkintoon hyväksytyillä ohjelmakohtainen ratkaisu)
  • Vapaasti valittavat opinnot
    
  Lukuvuoden 2016-17 ja siitä uudempien DI-ohjelmien rakenteet löytyvät WebOodin opinto-oppaista.
  Vanhemmat rakenteet löytyvät aikaisempien vuosien opinto-oppaista.
   
  Tuotantotalouden Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen DI-ohjelman viimeinen tutkintorakenne löytyy opinto-oppaasta 2015-16 ja ohjelman kuvaus täältä: Tietojohtaminen.
   

  Työharjoittelu DI-tutkinnossa Työharjoittelu DI-tutkinnossa

  2016 - 2017 tai uudempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tuotantotalouden DI-tutkintoon ei sisälly missään ohjelmassa työharjoittelua, ei edes vapaasti valittavina opintoina. 

  2015 - 2016 tai vanhempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  DI-tutkinnon työharjoittelun määrä vaihtelee ohjelmittain (0-10 op), lisätietoja löytyy opinto-oppaan DI-tutkintorakenteesta.

  Ohjeet ja anominen

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeiden palautus sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.