Learning Support

  DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 aloittaneille

  Ohjeita ja lisätietoa tuotantotalouden DI-opinnot ennen lukuvuotta 2016-17 opintonsa aloittaneille.

  Tuotantotalouden DI-tutkinnon rakenne Tuotantotalouden DI-tutkinnon rakenne

  Tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmat (120 op)

   

  Suoritettava tutkinto on Diplomi-insinööri (DI), Master of Science in Technology (M.Sc. Tech.). Se on ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa kelpoisuuden tieteellisiin jatko-opintoihin. Opintojen laajuus on 120 op ja ne on mitoitettu kahdeksi lukuvuodeksi.

  LUT Tuotantotalous kouluttaa tekniikan ja talouden asiantuntijoita teollisuusyritysten, kaupan ja julkisyhteisöjen palvelukseen. Koulutuksesta valmistuneilla on hyvä tekniikan tuntemus, laaja taloudellinen osaaminen ja vahvat valmiudet yritysten kehittämis- ja johtotehtäviin. Heillä on kyky ja halu työskennellä kansainvälisessä toimintaympäristössä, toimia vastuullisesti ja eettisesti sekä kehittää ja täydentää osaamistaan edelleen.

  Tuotantotalouden diplomi-insinööri osaa
  • arvioida yrityksen eri toimintojen ja sen sidosryhmien välisiä vuorovaikutussuhteita ja näiden vaikutusta yrityksen menestymiseen kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • analysoida organisaatioiden prosesseja, määrittää kehittämiskohteita ja innovoida rat-kaisuvaihtoehtoja
  • määrittää, tuottaa ja hankkia päätöksenteossa olennaiset tiedot ja antaa niiden pohjalta toimenpidesuosituksia
  • arvioida oman teknillisen alan sovelluksia liiketoiminnallisesta näkökulmasta
  • suunnitella ja johtaa kehittämistoimintaa ja -hankkeita
  • soveltaa uutta tieteellistä tietoa kehittääkseen ja täydentääkseen osaamistaan edelleen.
   

  Tutkinnon perusrakenne DI-ohjelmissa:

  • Ydinopinnot
  • Syventymisopinnot, sisältää diplomityön 30 op
  • Sivuopinnot, teknillinen sivuopinto (jatko-osa kandidaatin tutkinnon sivuopinnoille tai suoraan DI-tutkintoon hyväksytyillä ohjelmakohtainen ratkaisu)
  • Vapaasti valittavat opinnot

   

  Siirtyminen tuotantotalouden DI-ohjelmasta toiseen tuotantotalouden DI-ohjelmaan

  LUT Tuotantotalouden DI-ohjelman opiskelija voi hakea siirtoa toiseen LUT Tuotantotalouden DI-ohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • opiskelija on suorittanut noin 30 op hakukohteena olevaan ohjelmaan soveltuvia DI-tasoisia opintoja. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö arvioi opintojen soveltuvuuden ja määrän.
  • opiskelijan on pystyttävä suorittamaan DI-tutkinto loppuun opintoajan puitteissa
  • mahdolliset apurahapäätökset eivät koske sitä DI-ohjelmaa, johon siirtymistä haetaan
  • sisäinen siirtyminen ei koske seuraavia DI-ohjelmia: TUDI (Lahti) ja 31.7.2020 saakka Yrittäjyys (Lahti).
  • ohjelmaan, johon ei enää oteta uusia opiskelijoita, ei voi hakea siirtoa

   

  Vapaamuotoinen siirtohakemus perusteluineen (sisältäen mm. selvityksen hakuehtojen täyttämisestä) palautetaan opintojen ohjaajalle. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö tekee päätöksen. Siirtoa voi hakea joustavasti ympäri lukuvuoden.

   

  DI-ohjelmat tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon suorittaneille

  LUT:ssa tuotantotalouden kandidaatin tutkinnon suorittanut opiskelija voi jatkaa ilman erillistä opiskelijavalintaa seuraavissa tuotantotalouden DI-tutkinto-ohjelmissa:

  Lukuvuonna 2019 - 2020

  • Global Management of Innovation and Technology
  • Tuotannon johtaminen
  • Data-analytiikka päätöksenteossa (huom. ennalta suoritetut tutan MBAN-ohjelman opinnot hyväksytään osaksi hopsia min. 120 op)
  • Digitaalinen palvelutuotanto (aiemmin Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotanto SOTE-DI, huom. ennalta suoritetut SOTE-DI -ohjelman opinnot hyväksytään osaksi hopsia min. 120 op)

   

  Alkaen 1.8.2020

  • DI-ohjelma Yrittäjyys LAHTI

   

  Ilmoittautuminen  tuotantotalouden DI-ohjelmiin Business Analytics (MBAN) ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotannon DI-ohjelmaan (SOTE-DI)  päättyi 31.7.2019. Lahden Tuotantotalouden DI-ohjelmaan (TUDI)  otetaan opiskelijoita vain LUTin maisterivalintojen kautta.

    
  Lisätietoja ohjelmista ja opinnoista: WebOodi, opinto-oppaat
   
  Tuotantotalouden Tietojohtamisen ja informaatioverkostojen DI-ohjelman viimeinen tutkintorakenne löytyy opinto-oppaasta 2015-16 ja ohjelman kuvaus täältä: Tietojohtaminen.
   

  Työharjoittelu DI-tutkinnossa Työharjoittelu DI-tutkinnossa

  2016 - 2017 tai uudempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  Tuotantotalouden DI-tutkintoon ei sisälly missään ohjelmassa työharjoittelua, ei edes vapaasti valittavina opintoina. 

  2015 - 2016 tai vanhempien opinto-oppaiden mukaiset tutkinnot ja hopsit

  DI-tutkinnon työharjoittelun määrä vaihtelee ohjelmittain (0-10 op), lisätietoja löytyy opinto-oppaan DI-tutkintorakenteesta.

  Ohjeet ja anominen

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeiden palautus sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.