Learning Support

  Työharjoittelu Työharjoittelu

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu. Myös DI-tutkinto voi sisältää pakollista harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua. Pakollisen harjoittelun määrä tekniikan kandidaatin tutkinnossa on 2 op, diplomi-insinöörin tutkinnossa pakollisen harjoittelun määrä vaihtelee koulutusohjelmittain.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Lomakkeet liitteineen palautetaan sähköisesti osoitteeseen: tutatdk.opintosihteerit@lut.fi tai paperisena huoneen 2313 edessä olevaan postilaatikkoon kirjekuoressa, jossa on päällä tutkintosi opintojen ohjaajan nimi. Jos palautat lomakkeet sähköisesti student.lut.fi -osoitteestasi, ei lomakkeita tarvitse allekirjoittaa.

  Software Engineering and Digital Transformation (DI 120 op) Software Engineering and Digital Transformation (DI 120 op)

  Ydinopinnot
  • tutkimusmenetelmiä, ohjelmistoprojekteja
    

  Syventymisopinnot

  • syventymisopinnot Software Engineering tai Digital Transformation
  • osa pakollisia opintojaksoja
  • lisäksi vaihtoehtoisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee tarvittavan määrän
  • sisältää diplomityön (30 op), lisätietoja tietotekniikan diplomityöstä


  Sivuopinnot

  • Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijan sivuopinnot (väh. 24 op) voivat olla jokin LUT:n tarjoamista sivuopintokokonaisuuksista tai jatkoa kandidaatin tutkinnon sivuopinnoille (ns. laaja sivuopinto). Opiskelijan on syytä tarkistaa sivuopintojen esitietovaatimukset.


  Vapaasti valittavat opinnot

  • Yliopistotasoisia opintoja (LUT tai muut yliopistot, avoin yliopisto)
  • vapaasti valittavaa työharjoittelua (max. 8 op), lisätietoja
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä 120 op täyttyy jo ydin-, syventymis- ja sivuopinnoilla, vapaasti valittavat opinnot saavat olla 0 op.
  • Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella

  Software Product Management and Business (DI 120 op), Lahti Software Product Management and Business (DI 120 op), Lahti

  Ydinopinnot

  • tutkimusmenetelmiä, ohjelmistoprojekteja
    

  Syventymisopinnot

  • laajat syventymisopinnot Software Product Management and Business
  • osa pakollisia opintojaksoja
  • pakollinen diplomityö 30 op, lisätietoja tietotekniikan diolomityöstä
  • lisäksi vaihtoehtoisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee tarvittavan määrän


  Sivuopinnot

  • DI-ohjelmassa Software Product Management and Business (SPMB) ei ole sivuopintoja johtuen laajoista syventymisopinnoista


  Vapaasti valittavat opinnot

  • Yliopistotasoisia opintoja (LUT tai muut yliopistot, avoin yliopisto), joitakin ohjelman suosittelemia tietotekniikan Master's-tutkinnon opintojaksoja LAB-korkeakoulusta (Lahti)
  • vapaasti valittavaa työharjoittelua max. 8 op, lisätietoja
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä 120 op täyttyy jo ydin- ja syventymisopinnoilla, vapaasti valittavat opinnot saavat olla 0 op.
  • Muut kuin LUT-yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella