Learning Support

  Software Engineering and Digital Transformation (DI 120 op) Software Engineering and Digital Transformation (DI 120 op)

  Ydinopinnot
  • tutkimusmenetelmiä, ohjelmistoprojekteja
    

  Syventymisopinnot

  • syventymisopinnot Software Engineering tai Digital Transformation
  • osa pakollisia opintojaksoja
  • lisäksi vaihtoehtoisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee tarvittavan määrän
  • sisältää diplomityön (30 op), lisätietoja tietotekniikan diplomityöstä


  Sivuopinnot

  • Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijan sivuopinnot (väh. 24 op) voivat olla jokin LUT:n tarjoamista sivuopintokokonaisuuksista tai jatkoa kandidaatin tutkinnon sivuopinnoille (ns. laaja sivuopinto). Opiskelijan on syytä tarkistaa sivuopintojen esitietovaatimukset.


  Vapaasti valittavat opinnot

  • Yliopistotasoisia opintoja (LUT tai muut yliopistot, avoin yliopisto)
  • vapaasti valittavaa työharjoittelua (max. 8 op), lisätietoja
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä 120 op täyttyy jo ydin-, syventymis- ja sivuopinnoilla, vapaasti valittavat opinnot saavat olla 0 op.
  • Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet

   

  Opinto-opas ja tutkintorakenne 2020-2021

  Software Product Management and Business (DI 120 op), Lahti Software Product Management and Business (DI 120 op), Lahti

  Ydinopinnot

  • tutkimusmenetelmiä, ohjelmistoprojekteja
    

  Syventymisopinnot

  • laajat syventymisopinnot Software Product Management and Business
  • osa pakollisia opintojaksoja
  • pakollinen diplomityö 30 op, lisätietoja tietotekniikan diolomityöstä
  • lisäksi vaihtoehtoisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee tarvittavan määrän


  Sivuopinnot

  • DI-ohjelmassa Software Product Management and Business (SPMB) ei ole sivuopintoja johtuen laajoista syventymisopinnoista


  Vapaasti valittavat opinnot

  • Yliopistotasoisia opintoja (LUT tai muut yliopistot, avoin yliopisto), joitakin ohjelman suosittelemia tietotekniikan Master's-tutkinnon opintojaksoja LAB-korkeakoulusta (Lahti)
  • vapaasti valittavaa työharjoittelua (3 - 10 op), lisätietoja
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä 120 op täyttyy jo ydin- ja syventymisopinnoilla, vapaasti valittavat opinnot saavat olla 0 op.
  • Muut kuin LUT-yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet

   

  Opinto-opas ja tutkintorakenne 2020-2021