Learning Support

  Ennen lukuvuotta 2016-17 diplomi-insinööriopinnot aloittaneet Ennen lukuvuotta 2016-17 diplomi-insinööriopinnot aloittaneet

  Diplomi-insinööritutkinnot (120 op) uudistuivat lukuvuoden 2016-17 alusta.

  Tutkinnonuudistuksen vaikutukset riippuvat siitä, missä vaiheessa omat opintosi tällä hetkellä ovat. Mitkään aiemmin suorittamasi opinnot eivät uudistuksesta johtuen mene hukkaan.

  Jos olet jo kandidaatiksi valmistunut ja DI-opintojasi aloittanut:

  • Voit edelleen valmistua DI:ksi aiemman pääaineen mukaisesti, mikäli pääaineen kurssit ovat edelleen tarjolla.
  • Jos poistuvia kursseja on paljon, kannattaa harkita uuden DI-tutkinto-ohjelman mukaisesti opiskelua.
   • Opintojaksomuutokset näet UNIsta (Opiskelu - Opintojen suunnittelu - Opinto-oppaat - Opintojaksomuutokset)
   • Jos haluat opiskella uuden tutkinto-ohjelman mukaisesti, laadi uusi DI-ohjelman mukainen HOPS WebOodissa.  
     

  Jos olet kandidaatiksi valmistunut tai valmistumassa, etkä ole ennen lukuvuoden 2016-17 alkua DI-tutkintoon kuuluvia opintoja juurikaan suorittanut:

  • Valitse oman koulutusohjelmasi DI-tutkinto-ohjelma lähtökohtaisesti aina uusimmasta opinto-oppaasta ja laadi sen mukainen HOPS
  • Opiskele HOPSin mukaisesti.

  Jos olet vielä kandivaiheessa, tee kandidaatin tutkinto valmiiksi:

  • Tutustu uusiin DI-tutkinto-ohjelmiin ja tee DI-ohjelman valinta koulutusohjelman ohjeistuksen mukaisesti. Siitä saat lisätietoa, kun DI-ohjelman valinta on ajankohtaista (2. tai 3. vuonna).
  • Lähtökohtaisesti DI-tutkinto-ohjelma kannattaa valita aina tuoreimman mahdollisen tutkintorakenteen mukaisesti.

  Melkein valmis DI-tutkinto? 

  • Voit edelleen valmistua vanhojen pääaineiden ja tutkintorakenteiden mukaisesti ja voit käyttää aiempia Excel HOPS-pohjia. Opintojen ohjaajat ja opintoneuvoja auttavat puuttuvien suoritusten tarkistuksessa.
    

  Päätös kieliopintojen vähimmäismäärästä 1.8.2010 alkaen

  • Tietotekniikan tutkintorakenteen muututtua yleisopintoihin vaadittavien vieraan kielen opintojen vähimmäismäärän osalta viidestä vaaditusta opintopisteestä neljään, koulutusohjelman johtajan päätöksellä neljä opintopistettä samaa vierasta kieltä riittää myös aiemmin kuin 2010 opintonsa aloittaneille. Yhden pisteen vajaus yleisopinnoissa täytetään vapaasti valittavilla (valinnaisilla) opinnoilla.

   Muutos koskee sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoja.

   Tutkintorakenne pitää kuitenkin edelleen laatia siten, että opintokokonaisuuksissa saa käyttää aloitusvuoden tai sitä uudempia opinto-oppaita. Poikkeus koskee siis vain kieliopintojen opintopistemäärää.

  Kandidaatin tutkinnosta jatkava diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma Kandidaatin tutkinnosta jatkava diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma

   

  Software Engineering and Digital Transformation (DI 120 op)

  Ydinopinnot

  • tutkimusmenetelmiä, ohjemistoprojekteja
    

  Syventymisopinnot

  • syventymisopinnot Software Engineering tai Digital Transformation
  • osa pakollisia opintojaksoja
  • lisäksi vaihtoehtoisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee tarvittavan määrän
  • sisältää diplomityön (30 op)


  Sivuopinnot

  • Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijan sivuopinnot (väh. 24 op) voivat olla jokin LUT:n tarjoamista sivuopintokokonaisuuksista tai jatkoa kandidaatin tutkinnon sivuopinnoille (ns. laaja sivuopinto). Opiskelijan on syytä tarkistaa sivuopintojen esitietovaatimukset.


  Vapaasti valittavat opinnot

  • Yliopistotasoisia opintoja (LUT tai muut yliopistot, avoin yliopisto)
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä 120 op täyttyy jo ydin-, syventymis- ja sivuopinnoilla, vapaasti valittavat opinnot saavat olla 0 op.
  • Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet

   

  Lukuvuoden 2016-17 ja siitä uudempien DI-ohjelmien rakenteet löytyvät WebOodin opinto-oppaista.

  Lukuvuoden 2015-16 ja siitä vanhempien DI-ohjelmien rakenteet löytyvät aikaisempien vuosien opinto-oppaista.

  Tietotekniikan kesäperiodi, opintoja nyt tarjolla myös 1.5. - 31.7.

  Voit suorittaa tietotekniikan opintojaksoja myös kesällä 1.5. - 31.7. Ilmoittautuminen 12.3. - 12.5.2019. Lisätietoja tietotekniikan kesäopinto-oppaassa  SWE Summer Study Guide 2019.

  Sivuopintojen valinta Sivuopintojen valinta

  Sivuopinnot diplomi-insinöörin tutkinnossa

  Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluu 24 opintopisteen laajuinen sivuopintokokonaisuus. Lukuvuonna 2018-19 sivuopinnoiksi koulutusohjelma suosittelee Entrepreneurship, Digitalization and Analytics tai International Business and Management sivuopintokokonaisuuksia.

  Kandidaatin tutkinnosta jatkavilla on myös mahdollisuus tehdä jokin suomeksi tarjolla oleva sivuopinto.

  • Suppea (min. 24 op) sivuopinto LUT:n muiden koulutusohjelmien tarjonnasta (esim. Tuotantotalouden sivuopinnot tietotekniikan opiskelijoille)
  • Laaja sivuopinto (min. 24 op), jos opiskelija on suorittanut suppean sivuopinnon kandidaatin tutkinnossa (esim. Tuotantotalous, laaja, jos kandidaatin tutkinnon sivuopinto on Tuotantotalous)


  Kaikki sivuopintokokonaisuudet lukuvuodelle 2018-19 löytyvät WebOodin opinto-oppaasta.

  Sivuopinnon valitseminen

  Sivuopinnon valinta tehdään itsenäisesti ja se hyväksytään osana henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Sivuopinnot sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoihin valitaan jo ensimmäisiä HOPSeja tehdessä opintojen alkuvaiheessa. Tietotekniikan opiskelijat eivät voi valita tietotekniikan eivätkä ohjelmistotuotannon sivuopintoja. Sivuopintojen valinnassa sinua auttaa tietotekniikan opintoneuvoja tai opintojen ohjaajat.