Learning Support

  Tietotekniikan kandidaatista tietotekniikan diplomi-insinööriksi Tietotekniikan kandidaatista tietotekniikan diplomi-insinööriksi

  Software Engineering and Digital Transformation (DI 120 op)

  Titen opiskelija, voit suorittaa opintoja myös kesällä. Lisätietoja:
   

  Ydinopinnot

  • tutkimusmenetelmiä, ohjemistoprojekteja
    

  Syventymisopinnot

  • syventymisopinnot Software Engineering tai Digital Transformation
  • osa pakollisia opintojaksoja
  • lisäksi vaihtoehtoisia opintojaksoja, joista opiskelija valitsee tarvittavan määrän
  • sisältää diplomityön (30 op)


  Sivuopinnot

  • Tietotekniikan koulutusohjelman opiskelijan sivuopinnot (väh. 24 op) voivat olla jokin LUT:n tarjoamista sivuopintokokonaisuuksista tai jatkoa kandidaatin tutkinnon sivuopinnoille (ns. laaja sivuopinto). Opiskelijan on syytä tarkistaa sivuopintojen esitietovaatimukset.


  Vapaasti valittavat opinnot

  • Yliopistotasoisia opintoja (LUT tai muut yliopistot, avoin yliopisto)
  • Jos tutkinnon minimiopintopistemäärä 120 op täyttyy jo ydin-, syventymis- ja sivuopinnoilla, vapaasti valittavat opinnot saavat olla 0 op.
  • Muussa yliopistossa suoritetut opinnot hyväksytetään tutkintoon anomuksella, katso Lomakkeet

   

  Opinto-oppaat ja tutkintorakenteet

  Sivuopintojen valinta Sivuopintojen valinta

  Sivuopinnot diplomi-insinöörin tutkinnossa

  Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluu 24 opintopisteen laajuinen sivuopintokokonaisuus.

  Kandidaatin tutkinnosta jatkavilla on myös mahdollisuus tehdä jokin suomeksi tarjolla oleva sivuopinto.

  • Suppea (min. 24 op) sivuopinto LUT:n muiden koulutusohjelmien tarjonnasta (esim. Tuotantotalouden sivuopinnot tietotekniikan opiskelijoille)
  • Laaja sivuopinto (min. 24 op), jos opiskelija on suorittanut suppean sivuopinnon kandidaatin tutkinnossa (esim. Tuotantotalous, laaja, jos kandidaatin tutkinnon sivuopinto on Tuotantotalous)


  Lisätietoja tutkinnon sivuopinnoista tietotekniikan opinto-oppaista

  Sivuopinnon valitseminen

  Sivuopinnon valinta tehdään itsenäisesti ja se hyväksytään osana henkilökohtaista opintosuunnitelmaa (HOPS). Sivuopinnot sekä kandidaatin että diplomi-insinöörin tutkintoihin valitaan jo ensimmäisiä HOPSeja tehdessä opintojen alkuvaiheessa. Tietotekniikan opiskelijat eivät voi valita tietotekniikan eivätkä ohjelmistotuotannon sivuopintoja. Sivuopintojen valinnassa sinua auttaa tietotekniikan opintoneuvoja tai opintojen ohjaajat.