Learning Support

  Työharjoittelut Työharjoittelut

  Tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluu pakollinen työharjoittelu 2 op. Myös DI-tutkinto voi sisältää harjoittelua. Yhteensä tutkinnoissa voi olla enintään 12 op harjoittelua.

  Harjoittelun hyväksyy koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastaja. Ennen opintojesi alkamista tapahtunut työssäolo, jota et ole hyväksyttänyt harjoitteluna mahdolliseen aikaisempaan tutkintoosi, voidaan harjoittelun tarkastajan harkinnan mukaan hyväksyä harjoitteluksi LUT:n tutkintoon. Harjoitteluun liittyvissä asioissa käänny aina koulutusohjelmasi harjoittelun tarkastajan puoleen.

  Harjoitteluun liittyvä ohjeistus ja lomakkeet.

  Laskennallisen tekniikan koulutusohjelmassa harjoittelun tarkastajana toimii

  Matylda Jablonska-Sabuka

  +358 405313041 huone 2415


   

  Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Laskennallisen tekniikan diplomi-insinöörin tutkinto

  Diplomi-insinöörin tutkinto on ylempi korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 op. Sen ohjeellinen suorittamisaika on kaksi vuotta, mikä edellyttää päätoimista opiskelua ja 60 op:n suorittamista lukuvuodesssa. LUT:n laskennallisen tekniikan kandidaatin tutkinnon suorittaneella on oikeus jatkaa opintojaan englanninkielisissä maisteriohjelmissa Master's Programme in Data-Centric Engineering tai Master's Programme in Business Analytics. Master´s Programme in Technical Physics DI-ohjelmaan voi hakea vain erillisvalinnan kautta

  Tutkinnon rakenne

  Data-Centric Engineering-DI-ohjelman tutkintorakenne kostuu:

  • ydinopinnoista
  • syventymisopinnoista
  • sivuopinnoista ja
  • vapaasti valittavista opinnoista


  Syventymisopinnoissa suuntaudutaan joko sovellettuun matematiikkaan (Applied Mathematics) tai konenäköön ja hahmontunnistukseen (Computer Vision and Pattern Recognition). Sivuopinnoiksi suositellaan seuraavia sivuopintokokonaisuuksia:

  - Software Engineering and Digital Transformation
  - Technical Physics
  - Digitalization and Business Analytics
  - Embedded Systems and Communications

  Vapaasti valittaviin opintoihin voi esitiedot huomioiden sisällyttää mitä tahansa LUT:n opintojaksoja, työharjoittelua, kieliopintoja, toisen sivuopintokokonaisuuden tai erikseen anomalla kotimaassa tai ulkomailla muussa yliopistossa suoritettuja opintoja.

  Data-Centric Engineering DI-ohjelman vastuunhenkilö on apulaisprofessori (tenure track), TkT Lassi Roininen.

  Business Analytics-DI-ohjelman tutkintorakenne koostuu:

  • ydinopinnoista
  • syventymisopinnoista ja
  • mahdollista vapaasti valittavista opinnoista


  Tutkinto täyttyy ydiopinnoista ja syventymisopinnoista, joten sivuopintoja tai vapaasti valittavia opintoja ei tarvitse suorittaa, ellei jo jokin pakollinen opintojakso ole suoritettu aiemmin muualle tutkintoon. Tällöin tutkinto täydennetään vapaasti valittavilla opinnoilla.

  Business Analytics-DI-ohjelman vastuuhenkilö on professori (tenured), TkT Pasi Luukka.

  Technical Physics-DI-ohjelman tutkintorakenne koostuu:

  • ydinopinnoista
  • syventymisopinnoista
  • sivuopinnoista ja
  • vapaasti valittavista opinnoista


  Sivuopinnoiksi suositellaan seuraavia sivuopintokokonaisuuksia:

  - Applied Mathematics
  - Data Analytics and Pattern Recognition
  - Renewable Energy and Energy Efficiency

  Technical Physics-DI-ohjelman vastuuhenkilö on professori (tenured) Bernardo Barbiellini.

  LUT:n koko sivuopintotarjonta esitellään erillisessä sivuopinto-oppaassa SISUssa.
  Tutkinto-ohjelmien rakenteet ja osaamistavoitteet esitellään myös SISU-järjestelmässä.

  Lukuvuoden 2021-2022 tutkintorakenteet:
  Data-Centric Engineering

  Business Analytics
  Technical Physics


  Lisätietoja:
  Laskennallisen tekniikan opintojen ohjaaja Minna Miikki

  Opiskelijapalvelut huone 2313D
  Puh. 050 590 8927, minna.miikki(at)lut.fi

  Täydentävät opinnot Täydentävät opinnot

  Suoraan diplomi-insinöörin tutkinnosta (120 op) aloittavalla aiempia opintoja suorittaneella opiskelijalla on tavallisesti LUT:n koulutusohjelmaa vastaavan, ns. saman alan AMK- tai opistoinsinööritutkinto tai yliopistotutkinto. Tämän vuoksi opiskelija on valittu opiskelemaan pelkästään ylempää tutkintoa.

  Ylempään tutkintoon kuuluvien opintojen lisäksi opiskelija suorittaa koulutusohjelmansa hänelle opintojen alussa mahdollisesti määrittelemät täydentävät opinnot, mitkä määräytyvät opintojen aloitusvuoden tutkintovaatimusten mukaisesti. Pääsääntöisesti lukuvuodesta 2014-15 alkaen täydentäviä opintoja ei ole määrätty.

  Täydentävät opinnot ovat koulutusohjelman alempaan tutkintoon kuuluvia opintoja, joilla täydennetään muualla hankittua osaamista. Tarkoituksena on varmistaa riittävät esitiedot ja mahdollisimman sujuva diplomi-insinööriopintojen eteneminen. Täydentävien opintojen laajuus on enintään 60 opintopistettä. Jos täydentävien opintojen määrä ylittää 60 op, opiskelija valitaan aloittamaan opintonsa alemmasta tutkinnosta. Tällöin opiskelijan aiemmat opinnot huomioidaan mahdollisina hyväksilukuina.

  Täydentävien opintojen tulee olla suoritettu ennen diplomityön aiheen vahvistamista. Täydentävät opinnot eivät sisälly diplomi-insinöörin tutkintoon. Täydentävistä opinnoista annetaan tutkintotodistuksen yhteydessä erillinen liite.