DI-ohjelman vaihtaminen oman koulutusohjelman sisällä DI-ohjelman vaihtaminen oman koulutusohjelman sisällä

DI-ohjelmasta toiseen siirtymisen periaatteet koulutusohjelman sisällä


LES (LUT School of Energy Systems)

Opiskelija voi hakea siirtoa oman koulutusohjelman sisällä toiseen DI-ohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Opiskelija on suorittanut 15-30 op soveltuvia DI-tasoisia opintoja. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö arvioi opintojen soveltuvuuden ja määrän.
  • Opiskelijan on pystyttävä suorittamaan DI-tutkinto loppuun opinto-oikeusajan puitteissa.
  • Siirtyminen ei koske EnTeDI, Industrial IoT, DIODI ja ELEC DI-ohjelmia (poikkeus: DIODIn ja ELECin kesken voi vaihtaa DI-ohjelmaa).


LENS (LUT School of Engineering Science)

Opiskelija voi hakea siirtoa oman koulutusohjelman sisällä toiseen DI-ohjelmaan, mikäli seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Opiskelija on suorittanut 30 op soveltuvia DI-tasoisia opintoja. Koulutusohjelmasta vastaava henkilö arvioi opintojen soveltuvuuden ja määrän.
  • Opiskelijan on pystyttävä suorittamaan DI-tutkinto loppuun opinto-oikeusajan puitteissa.
  • Siirtyminen ei koske Lahden TUDI ja Yrittäjyys -ohjelmia.


Vapaamuotoiset siirtohakemukset perusteluineen palautetaan oman koulutusohjelman opintojen ohjaajalle. Päätöksen siirtymisestä tekee koulutusohjelmasta vastaava. Siirtoa voi hakea ympäri lukuvuoden.