Aurinko- ja tuulivoimala Aurinko- ja tuulivoimala

Aurinkovoimala

LUT:n kampukselle rakennettiin vuosien 2013-2014 aikana Suomen yksi suurimmista aurinkovoimaloista, jonka teho on 210 kW. Aurinkovoimalan paneelit sijaitsevat yliopiston katoilla ja autokatosten kattorakenteina. Osa aurinkopaneeleista on myös asennettu aurinkopaneeleiden kääntölaitteeseen, joka suuntaa paneelit kohti aurinkoa. Vuositasolla paneelien keräämä energiamäärä lisääntyy kääntölaitteen ansiosta 20–40 prosenttia. Aurinkopaneelien pinta-ala on noin noin 1500 neliömetriä, ja kaikki aurinkopaneeleilla tuotettu sähköenergia korvaa ostosähköä. Vuonna 2014 LUT:n sähkönkulutus oli 6 662 MWh. Uusi aurinkovoimala tuottaa vuosittain LUT:n sähköntarpeesta noin 3-4%.

Tuotantodata on nähtävillä Green Campuksen nettisivuilla osoitteessa: http://www.lut.fi/green-campus/alykas-sahkoverkko-smart-grid/tuotantolukemia

Tuulivoimala

20 kilowatin tuulivoimalan tornin korkeus on 30 metriä ja roottorin halkaisija 12 metriä. Green Campuksen symboliksi rakennettu tuulivoimala sijaitsee Tervahaudanpuiston rantatöyräällä, maaston korkeimmalla kohdalla. Turbiini on rakennusten ja mäkien saartama kolmelta ilmansuunnalta ja vallitsevat tuulensuunnat ovat lounaasta. 

Laitteen arvo piilee opetus-, tutkimus- ja demonstraatiokäytössä

Oma tuulivoimala antaa tutkijoiden käyttöön aidon tutkimusvälineen ja todelliset käyttöolosuhteet. Tuulivoimala on moderni tuotekehityslaboratorio, joka soveltuu hyvin tutkimus, harjoittelu- ja oppilastyökohteeksi. Voimala mallintaa suuritehoisia suoravetoturbiineja, jolloin se havainnollistaa hyvin megawattikokoluokan turbiiniteknologiaa, sen toimintaperiaatetta ja laiteratkaisuja. Erityisesti sähkökäyttötekniikka on identtistä suurten tuotantokoneiden kanssa.

Tuulivoimalasta saatava energia syötetään LUT Energian laboratorioon, mikä mahdollistaa monipuoliset sähköntuotannon ja jakeluverkoston tutkimukset.

Tekniikka lyhyesti

  • Turbiinin siiven pituus: 6 m
  • Maston ja lavan yhteiskorkeus: n. 36 m
  • Rakenne: vahvistettua lasikuitua oleva vaaka-akselinen kolmilapainen turbiini
  • Mitoitustuulennopeus (optimipiste): 11 m/s
  • Vaatii pyöriäkseen tuulta yli 3 m/s, heikommalla tuulella ei pyöri lainkaan
  • Kun tuuli on yli 20 m/s, tuulivoimala pysäytetään ja naselli käännetään poikittain tuulen suuntaan nähden
  • Kun sähköverkon puolelta häviää jännite eli tulee sähkökatkos, myllyn tuotannon pysäyttää suojarele. Suojareleistys on mikrotuotannon verkkoon liittämisen ohjeistuksessa turvallisuussyistä
  • Oletettu melumäärä siipien keskipisteessä (napakorkeudessa) 30 metrin korkeudessa noin 60 dB, kun tuulen voimakkuus on 10 m/s, mikä vastaa yleistä liikenteen melua (n. 55–75 dB)
  • Green Campuksen tuulivoimalan kohdalla takaisinmaksuaika ei ole relevantti johtuen voimalan käyttötarkotuksesta sekä sijainnista katvealueella. Keskimääräisellä kapasiteettikertoimella (8%) takaisinmaksuaika nollakorolla on noin 35 vuotta, kun hintaoletus on 70 000 € ja huoltokustannukset 100 €/v. Tämänkaltaisiin lukemiin voidaan päästä korkeassa ja avoimessa mäkimaastossa tai rannikolla avoimessa maastossa.

 

Myös tuulivoimalan tuotantodata on nähtävillä Green Campuksen nettisivuilla osoitteessa: http://www.lut.fi/green-campus/alykas-sahkoverkko-smart-grid/tuotantolukemia