Learning Support

  Opintosuoritusten voimassaolo Opintosuoritusten voimassaolo

  Vuodesta 2020 alkaen LUT-yliopistossa kandidaatin ja maisterin tutkinnot voivat sisältää enintään seitsemän vuotta vanhoja opintosuorituksia.

  Vuonna 2020 tutkintoon käyvät vuonna 2013 tai sen jälkeen suoritetut opintojaksot.
  Vuonna 2021 valmistuvan tutkinnossa voi olla opintosuorituksia vuodelta 2014 tai sen jälkeen. Jne.

  Opinto-oikeusaika Opinto-oikeusaika

  Alemman korkeakoulututkinnon eli tekniikan tai kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180  opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika kolme vuotta. Ylempi korkeakoulututkinto eli diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä ja tavoitteellinen tutkinnon suorittamisaika on kaksi vuotta.

  Käytännössä molempien tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa tarkoittaa noin 60 opintopisteen suorittamista lukuvuosittain.

  Yliopistolaissa (558/2009) on määrätty tutkintojen suorittamisajoista ja opinto-oikeuksien kestoista. Opinto-oikeuden kesto on rajallinen opiskelijoilla, jotka ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden 1.8.2005 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittamisaikaa lähdetään laskemaan opiskelupaikan vastaanottamislukukauden alusta.

  Tutustu tarkemmin opinto-oikeuden kestoon ja poissaolevaksi ilmoittautumiseen.

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS

  Henkilökohtainen opintosuunnitelma, tuttavallisemmin HOPS, on tärkeä työkalu omien opintojen suunnitteluun ja aikatauluttamiseen. HOPSin perusta on opinto-oppaan mukainen tutkintorakenne. HOPS sisältää kaikki tutkintoon kuuluvat kurssit.

  Ensimmäinen HOPS laaditaan opintojen alussa osana Johdatus -kurssia. HOPS sisältää sekä jo suoritetut tai hyväksiluetut kurssit että myös ne tutkintoon kuuluvat kurssit, joita et ole vielä suorittanut.

  HOPSin avulla tarkastetaan myös tutkintorakenteen oikeellisuus eli se, että kaikki opintokokonaisuuksiin kuuluvat kurssit tulevat suoritetuiksi ja tutkintovaatimukset täyttyvät. 

  Ajantasalla oleva HOPS edistää opintojasi

  Hyvin suunnitellut opinnot helpottavat syksyistä opintojen suunnittelua ja työmäärääsi esimerkiksi kurssi-ilmoittautumisten yhteydessä.

  Opintojen sujuva eteneminen edellyttää hyvää ajankäytön suunnittelua, samoin kuin pakollisten opintojen suorittamista opetussuunnitelman mukaisesti. Lukujärjestys laaditaan opetussuunnitelman perusteella, jolloin pakollisten opintojen päällekkäisyys minimoidaan. Jos opiskelet pakollisia opintoja eri vaiheessa kuin mitä opetussuunnitelmassa suositellaan, päällekkäisyyksiä opetusajankohdissa voi esiintyä ja osallistuminen opetukseen voi hankaloitua.

  HOPSin jatkuva ylläpito ja päivittäminen auttaa omien opintojen seurannassa. Näin HOPS (tutkintorakenne) on tarvittaessa valmis liitettäväksi erinäisten anomusten yhteyteen.

  Henkilökohtaisen opintosuunnitelman oikeellisuus tarkastetaan virallisesti kolme kertaa opiskelijan opintojen aikana:

  • Ensimmäisen opintovuoden aikana osana Johdatus -kurssia
  • Kandidaatiksi valmistumisen yhteydessä (kandidaatin tutkintoa anottaessa)
  • Maisteriksi valmistumisen yhteydessä (opinnäytetyön aihetta hyväksyttäessä)
    

  Tarpeen mukaan HOPS tarkastetaan muulloinkin. Opiskelijan velvollisuus on pitää oma opintosuunnitelma ajan tasalla.


  Huomioithan, että HOPSit tarkastetaan saapumisjärjestyksessä ja käsittelyaika on noin 1 kuukausi. Etusijalla ovat valmistuvien opiskelijoiden HOPSit.

  Aiemmat opinnot ja osaaminen osaksi LUT:n tutkintoa

  LUT:n opintojen lisäksi sinulla voi olla aiempia opintoja tai osaamista, mitkä voidaan hyväksyä osaksi LUT:n tutkintoa/-ja. Näistä lisätietoa HOPS-ohjeissa, katso alla.

  HOPS-ohjeet HOPS-ohjeet

  HOPS-ohjeista löydät tarkemmat ohjeet HOPSin laatimisesta tutkintovaatimukset huomioiden.

  Ohjeissa on myös tietoa aiemmin tai muualla suoritettujen opintojen ja osaamisen hyväksilukemisesta LUT:n tutkintoihin.

  Sähköinen HOPS Sähköinen HOPS

  Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman Sisuun https://sisu.lut.fi

  • Hops kertoo tutkinnon rakenteen ja pääset sitä kautta myös tutustumaan tarkemmin opintojaksojen kuvauksiin.
    
  • Hopsin kautta myös ilmoittaudutaan opintojaksoille ja tentteihin. Laadi hops opintojen aloitusvuotesi mukaan (Sisussa = opetussuunnitelmakausi).
    
  • Sisun opintokalenterista näet myös opintojaksojen ja tenttien ajankohdat ja voit hyödyntää sitä lukujärjestyksenä.
    

  Kun hops on ajan tasalla, se antaa ajantasaisen kuvan siitä, mitä opiskelijan tulee suorittaa saadakseen tutkintonsa valmiiksi. Sitä mukaan, kun opintosuorituksia kertyy, päivittyvät tiedot myös hopsiin.
   

  Kun kaikki opinnot ovat suoritettuina, voit Sisun kautta anoa valmistumista. Tutustu valmistumiseen liittyviin ohjeisiin ja aikatauluihin.

  Katso myös Sisuun liittyvät ohjeet.